دسته بندی عملکردی انواع توکسین بایندر

با توجه به اینکه انواع توکسین بایندر از نظر عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند بنابراین می توان جاذب های سموم قارچی که به عنوان افزودنی به خوراک دام، طیور و آبزیان اضافه می گردند را این گونه دسته بندی نمود:

توکسن بایندر معدنی

این محصول غالبا بر پایه رسی بوده و حاوی عناصری نظیر: سلیکات، آلومینیوم، سدیم، کلسیم و منیزیم می باشند. نکته قابل توجه در خصوص این نوع از توکسین بایندرها این است که دارای ساختار یونی هستند. ضمنا فیلو سیلیکاتها دارای ساختمان لایه ای چهار وجهی و یا هشت وجهی بوده که سبب ایجاد خاصیت چسبندگی و گیرش وسیعتر بین لایه ها می شود.

بنتونیت

از معروفترین موادی که در این گروه جای می گیرند می توان به بنتونیت که شامل بنتونیت های سدیم دار یا سدیک و بنتونیت کلسیمی می باشند اشاره نمود.

خرید بنتونیت

توکسین بایندر آلی

این نوع قارچ کش دامی بر پایه بتا گلوکان دیواره سلولی مخمر است، که بطور معمول از دیواره سلولی ساکارومایسس سرویسیه بهره می برد. این فرآورده دارای ساختمان ۱ و ۳ بتاگلوکان و یا ۱ و ۶ بتاگلوکان می باشد.
این محصول برای جذب سموم غیر قطبی که سطح وسیعی از مایکوتوکسین ها را در بر می گیرد و به غیر پلار نیز معروف هستند مورد استفاده قرار می گیرد.
مکانیزم اثر آن بدین صورت است که، این مایکو توکسین بایندرها بر طبق اتصالات واندروالسی و هیدروژنی به مایکوتوکسین ها می پیوندند، بنابراین میل ترکیب شدن بسیار زیادی برای جذب داشته و مقادیر کم توکسین را به آسانی جذب می نمایند. این قابلیت با توجه به اینکه مشارکت دو توکسین با یکدیگر حتی در صورتی که میزان آنها کم باشد آثار تخریبی بیشتری به نسبت مقادیر بالای یک توکسین در جیره غذایی حیوانات دارد، اهمیت پیدا می کند.

از نمونه این محصول می توان توکسین بایندر ۹ جزیی آمریکایی توکسی ترپ را ذکر کرد.

توکسین بایندر دارای اسید آلی و نمکهای آن

این نوع از جاذب های سموم قارچی با پایین آوردن میزان PH محیط و اسیدی نمودن آن، شرایط را برای رشد و نمو انواع سموم، قارچ ها و کپک ها نامساعد نموده و سبب افزایش اثر بخشی مایکو توکسین بایندر می گردد.