توجیه اقتصادی خرید توکسین بایندر آمریکایی

آیا خرید و مصرف انواع توکسین بایندر آمریکایی در مراکز پروش دام و مرغداری ها و استفاده از این ماده افزودنی در خوراک دام، طیور و آبزیان صرفه جویی اقتصادی فراوانی را به دنبال داشته و توجیه دارد؟ با توجه به شرایط کنونی این مکمل چه مزایای دیگری را سبب می شود؟
جاذب های سموم قارچی که به مایکو توکسین بایندر معروف هستند و به اختصار توکسین بایندر نامیده می شوند، برای پیشگیری از انواع بیماریهای ناشی از فعالیت مایکوتوکسینها مفید بوده و برای درمان بیماریهای دام و پرندگان موثر واقع می گردد. بنابراین با توجه به این مورد، از تلفات موجودات زنده جلوگیری به عمل آورده و موجب پرهیز از خسارات مالی سنگین می شود.
توکسین بایندر

توکسین بایندر سبب خوش خوراکی غذای جانداران شده و رشد بهتر دام، طیور و آبزیان را به دنبال دارد و از این جنبه نیز برای پروش دهندگان دام توجیه اقتصادی دارد.